Doktor Vševěd v Show Jana Krause prozradil, na čem pracuje a proč rád obchází hřbitovy

Doktor Vševěd v Show Jana Krause prozradil, na čem pracuje a proč rád obchází hřbitovy
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.
Jiří Martínek, proslulý a obávaný Doktor Vševěd z pořadu Na lovu, pracuje v Historickém ústavu AV ČR, sepisuje životopisy význačných osobností a dává dohromady biografický slovník českých zemí. Pro ten dohledává užitečné informace dokonce i na hřbitovech.

Shromažďuje životopisy zajímavých lidí

Profesor a historik Jiří Martínek alias Doktor Vševěd, nejobávanější a nejúspěšnější z lovců v televizní soutěži Na lovu, je proslulý svými obsáhlými znalostmi z nejrůznějších oborů. Jen málokdy se mýlí, pročež je postrachem všech soutěžících.

V Show Jana Krause odpovídal mj. na otázku, jak člověk dokáže vstřebat tolik rozličných vědomostí a udržet si je, takže se vlastně promění v chodící encyklopedii. Nedá se to samozřejmě jen tak naučit. Je zapotřebí mít zájem, ale hlavně náležité studium.

„Mám vystudované dva poměrně odlišné a velmi široké obory – dějepis a zeměpis. Mohl bych nastoupit jako středoškolský učitel. Pracuju jako historik v Historickém ústavu Akademie věd, za to mám to PhD. za jménem. Před jménem mám doktorát z přírodních věd za nejméně přírodovědecký obor, který existuje, totiž za regionální geografii.“

Šíře nabytých poznatků tedy logicky souvisí i s jeho prací. Když zrovna nepřednáší na univerzitě nebo nevystupuje v pořadech Na lovu a Superlov, plně se oddává obsáhlému projektu biografického slovníku českých zemí. Jak říká, v zásadě postupně sepisuje životopisy všech významnějších osobností, které tudy kdy prošly, bez ohledu na jejich národnost, pohlaví nebo obor.

Takže mi procházejí rukama životopisy osobností z naprosto odlišných oborů, od biologa přes sportovce po herce. Musím si samozřejmě dohledávat souvislosti, doplňovat, ověřovat data.

Živí ho sepisování nebožtíků

Ačkoli si z něj Ondřej Sokol, moderátor pořadu Na lovu, rád dělá legraci a pro jeho neuvěřitelné znalosti jej často označuje za robota nebo návštěvníka z jiné planety, Doktor Vševěd je ve skutečnosti už sedmadvacet let šťastně ženat a má také děti. Soukromí své rodiny si ovšem pečlivě střeží. Během dlouhé kariéry zvládl napsat už třicet odborných knih a v rámci výzkumu se často pohybuje po hřbitovech, kde sbírá podnětná fakta o nebožtících. Jeho hřbitovní procházky zaujaly i moderátora Jana Krause.

Jiří Martínek a moderátor Jan Kraus
Jiří Martínek a moderátor Jan Kraus | Zdroj: FTV Prima

„To je vlastně ukázka toho, jak pracuji,“ vyjádřil se Jiří Martínek k tomuto zvláštnímu úseku svého bádání. „Protože Akademie věd se snaží popularizovat, jít mezi lid, aby bylo vidět, že ta státní dotace, co nám i chce nyní ministr financí zkrátit, nejde úplně nazmar. Tak se snažíme ukazovat, jakou metodou pracujeme. Pro mě jako člověka, který dělá biografická studia a zajímají ho osobnosti, je potřeba informace občas dohledávat. Ne o každém člověku se ví, kdy umřel, kdo byla jeho manželka a tyto podrobnosti… Základní kvalifikací pro náš slovník je, aby ten člověk už nežil.“

Mnoho zajímavých detailů lze dohledat právě na náhrobcích. Např. letos v květnu podnikl Doktor Vševěd objevnou exkurzi na olšanské hřbitovy v Praze.

Zdroje článku: