ZOO: Existuje spojitost mezi Adamem a falešnými certifikáty?

ZOO: Existuje spojitost mezi Adamem a falešnými certifikáty?
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.
Když Anička objevila Adamův podpis na falešných certifikátech, nechtěla věřit vlastním očím. Musela si bezpodmínečně ověřit, kde je pravda, a tak se rozhodla porovnat Adamovo písmo s podpisem na certifikátech. Skutečně se dopustil podvodu, nebo jeho podpis zneužil někdo jiný?

Jak se na neplatné certifikáty dostal Haďákův podpis?

V celé královédvorské ZOO by se nejspíš nenašel nikdo poctivější a zásadovější než Adam Hruška. Určitě by se nikdy nesnížil k nezákonným praktikám a černému obchodu se zvířaty. Tak proč Anička našla právě jeho podpis na neplatných certifikátech k želvám obrovským, s nimiž obchoduje jistý Jedlička z Pardubic a které údajně pocházejí právě ze zoo ve Dvoře Králové? Adam prohlašuje, že z naší zoologické zahrady nikdy nebyly takto vydány žádné želvy, a Anička se ho samozřejmě nezeptá přímo, jestli za falešnými dokumenty stojí on. Rozhodne se odhalit pravdu jinou cestou…

Adam by Aničce neublížil! Nebo ano?

Aničce se nechce věřit, že by Haďák, který si o ni kvůli jejímu pátrání po pašerácích dělá starosti, byl opravdu schopen takového podvodu. Na druhou stranu bylo zvláštní, že Jedlička s ní přerušil veškerý kontakt právě poté, co se o něm zmínila Adamovi. Byli snad spolu ti dva domluvení? Nehledě na to, že Anně spadla do cesty větev zrovna ve chvíli, kdy šla kolem. Co kdyby ji vážně zranila? Shodil ji někdo záměrně, nebo se jednalo o nehodu způsobenou nepozornými pracovníky? Adam by to přece neudělal, že ne? Všechny tyto otázky Anně vířily hlavou, než se odhodlala jednat…

Falešný podpis na falešném dokumentu

Jediný způsob, jak celou věc konečně objasnit, bylo sehnat někde Adamův podpis a porovnat ho s tím, co se objevil na falešných certifikátech. Proto Anička pronikla do pavilonu plazů a začala se tajně přehrabovat v lejstrech na Adamově pracovišti. Poprvé ji vyrušil Bob, jemuž se vymluvila, že zde ztratila náušnici. Podruhé ji však načapal samotný Haďák! Už to vypadalo bledě, když vtom vrazila dovnitř divoká Eliška a zneškodnila Adama jednou ranou do hlavy. Teprve pak se Aničce podařilo najít nějaké papíry, s jejichž pomocí mohla porovnat Adamův podpis. Ukázalo se, že je nevinný. Podepsal ho někdo jiný a ani se nesnažil pořádně napodobit jeho písmo.

Adamovo jméno bylo očištěno, ale co přijde teď?

Naštěstí vzal Haďák tu záležitost s bolestnou ranou do hlavy docela sportovně. Eliška se mu omluvila a Anička nakonec taky, ačkoli ji nijak nepotěšilo, že ve svém pátrání po viníkovi nijak nepokročila. Adam se jí nadále snažil domluvit, aby od nebezpečného hledání upustila. V černém obchodu se zvířaty se točí spousta peněz a pohybují se tu samé nekalé živly. Anička by se mohla dostat do pořádných potíží a to on nechce. Proto se do toho vložil a vyhledal vykutáleného Jedličku sám, aby ho přiměl ke spolupráci. Jak se situace s neplatnými certifikáty ze zoo vyvine dál? Dopomůže k dalšímu sblížení Adama a Anny?

Zdroj článku:
  • Autorský text