Zlatá labuť: Kam se vlastně poděla Alena a co je Lebensborn

Zlatá labuť: Kam se vlastně poděla Alena a co je Lebensborn
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.
V období okupace mělo nacistické Německo i na našem území podivné zájmy. Nejvíce se samozřejmě hovořilo o pokusech na lidech, o snaze vytvořit „čistou rasu“, která by byla naprosto dokonalá. A jednou z cest, jak se k takovému cíli přiblížit, byla instituce Lebensborn.

Výraz Lebensborn je překládaný také jako PRAMEN ŽIVOTA. Ale co se vlastně skrývalo za vznešeným názvem instituce, které se stala prodavačka Alena proti své vůli součástí?

Bundesarchiv_Bild_146-1973-010, zdravotní  sestra v Lebensbornu
Bundesarchiv_Bild_146-1973-010, zdravotní sestra v Lebensbornu | Zdroj: autor neznámý / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 de

Celý program této instituce byl tak zvrácený, že byl velice přísně střežený. Nikdo během okupace přesně nevěděl, co se na místech, jako byl zámek Veltrusy, vlastně dělo. Většina center pro utváření čisté rasy byla z bezpečnostních důvodů na území Říše a zámek Veltrusy byl jednou z mála výjimek.

Ukončení činnosti ve Veltrusech bylo provázeno důkladnou likvidací, aby po podivném experimentu nezůstalo moc stop. Dodnes není úplně objasněno, jaký rozsah měl program Lebensbornu.

Historici tak z dostupných zdrojů vydedukovali, že šlo o hromadnou výchovu k anonymnímu plození čisté rasy, jejichž základními rysy byly modré oči, blond vlasy a určité parametry obličeje (výška čela, velikost nosu atd.). Kdyby v té době bylo na světě klonování, měli by to nacisté mnohem snadnější.

V okupačních letech však museli přistoupit k tradičnějším způsobům a budoucí vládnoucí elitu Třetí říše přiváděli na svět pěkně po staru.

Organizace Lebensborn vznikla v tajnosti už koncem roku 1935, ale teprve s nárůstem moci a s množstvím okupovaných území měli Němci „dostatek objektů“ k pokusům.

Alenka jako blondýna s doloženým rodokmenem a oplodněná významným německým vojenským velitelem byla ideální kandidátkou pro tento zvrácený pokus. Ženy, které byly do tohoto programu zařazeny, byly nazývány „snoubenkami vlasti“ a byly většinou rekrutované z řad nacisticky smýšlejících žen. Lze tedy předpokládat, že v Alenině případě hrál roli hlavně původ otce, který navíc sám s manželkou nebyl schopný zplodit potomka mužského pohlaví – ideálního vojáka říše. Celému programu velel Heinrich Himmler, říšský vedoucí SS.

Většina žen, které byly v programu, měly za úkol plodit děti pro vyšší cíle. K tomuto účelu se setkávali organizovaně s muži SS, kteří se vždy zdrželi několik dní. Během těchto dnů spolu určené páry trávily dny „jako na dovolené“. Odpočívaly u bazénu, koupaly se, slunily, a především spolu trávily noci.

Muži se potom vraceli k útvaru a ženy pod dozorem trávily bohulibě čas cvičením, poslechem hudby atd. Narozené dítě jim potom bylo hned odebráno a dáno k výchově vybraným německým rodinám. Za otce těchto dětí byl považován Adolf Hitler a matky už je nikdy neměly spatřit. Otcové ani netušili, zda svou misi splnili.

Kolik dětí přišlo na svět takovým způsobem a kolik jich splnilo tento děsivý plán, se dodnes neví. K zahlazení stop bylo ze strany Němců použito hodně úsilí. Některé zdroje uvádí, že se v prostředí zámků a luxusních hotelů mohlo narodit až 40 tisíc dětí. Počty dětí se však liší. Některé zdroje uvádí až 90 tisíc, Němci se snažili s odstupem let svůj zločin bagatelizovat a uváděli, že šlo jen o několik tisíc dětí.

Hlad po dokonalých dětech byl tak velký, že součástí programu bylo i vyhledávání vhodných dětí „s rasovými předpoklady“ na okupovaných územích, hlavně v Polsku.

Z historického hlediska jde o odstrašující příklad, kam až může neomezená moc zajít. A zámek Veltrusy se stal němým svědkem tohoto zvrhlého experimentu, kam tvůrci seriálu poslali i nebohou Alenu. Ta ani nestihla rodičům dát vědět, co se s ní děje. Ne všechny ženy však byly v projektu vězněny celou dobu mimo domov. Většina z nich se po potvrzení těhotenství mohla vrátit domů, ale byly hlídané a před porodem je odvezly do některé z porodnic Lebensbornu, aby porodily a dítě jim bylo odebráno. Možná proto Gruber zmínil, že za Alenu platí pobyt. Nechtěl, aby se dostala mimo dosah dozorkyň.

Zdroje článku: