Výměna manželek: Jak pokračuje strastiplný život Heleny a Emila, kterým hrozilo odebrání dětí a ztráta domova

Výměna manželek: Jak pokračuje strastiplný život Heleny a Emila, kterým hrozilo odebrání dětí a ztráta domova
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.
Po čase se Nova spojila s Emilem, Helena zřejmě na své socializaci moc nezapracovala a před moderátorkou utekla. A podle Emila, který se během natáčení zhroutil, se v jejich životě žádná pozitivní změna nestala.

Nad rodinou se stále vznáší hrozba ze sociálky, že přijdou o děti, protože jim neumí vytvořit vhodné rodinné zázemí. Stejně nejistá je i situace s bydlením, které jim „děda“ dal a jeho bývalá manželka se po čase rozhodla darovací smlouvu napadnout u soudu s argumentem, že starý muž už není schopný zdravého úsudku.

Jak v pořadu proběhlo, děda byl „dočasně“ zbaven svéprávnosti a opatrovníkem se stalo město.

Na základě jedné události se opatrovník rozhodl dědu umístit do ústavu v Dobřanech. Děda měl totiž zkrat, svlékl se, potíral se vlastní stolicí, což ho zřejmě nabudilo, tak se pustil do další akce. Sekáčkem na maso rozbil televizi. Když se ho snažil Emil uklidnit, hodil po něm sekáček a následně ještě zaútočil na Helenu. Emil byl bezradný, co si s mužem, který evidentně nebyl v pořádku, počít, a tak byl nakonec děda hospitalizovaný a pravděpodobnost, že se vrátí domů, je mizivá.

Pokud jde o dům, tak první kolo Emil u soudu prohrál. To mělo za následek zákaz jakýchkoliv stavebních úprav. Emil už měl za honorář z Výměny manželek objednaná okna, ale objednávku musel zrušit. Nemůže ani opravit komín, což je dost problém.

Právě žalostný stav domu byl jedním z důvodů, proč se sociálka o děti zajímala, takže současný stav nevěstí nic dobrého. V ohrožení je hlavně Maruška, která měla v době natáčení 8 let. O té je sociální pracovnice přesvědčená, že by ji změna prostředí pomohla.

Emil s Helenou tak žijí den za dnem v nejistotě, co je čeká další den. I když Helena to asi tak moc jako Emil neřeší.

Zdroj článku: