Jak to vlastně měl Karel Arazim z Četnických humoresek s prostitutkami?

Jak to vlastně měl Karel Arazim z Četnických humoresek s prostitutkami?
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.
Oblíbený seriál o prvorepublikových četnících se nevyhýbal ani ožehavým tématům, jako je prostituce a nevěstince. Arazim znal všechny služebnice lásky jménem a choval se k nim velice neformálně. Byl tak velký neřestník?
Záběr ze seriálu Četnické humoresky, Foto: © Česká televize / Radomír Řezáč

V několika dílech seriálu navštívil strážmistr Arazim vyhlášený brněnský nevěstinec a bylo na první pohled zřejmé, že se v tomto prostředí pohybuje jako ryba ve vodě. To jeho mladší kolega Jarý už takový znalec domu s červenými lucernami nebyl a při první návštěvě byl pořádně vystrašený.

Na obhajobu obou pánů je třeba dodat, že jejich přítomnost v domě rozkoše byla ryze pracovní. Bylo běžnou praxí, že četníci v meziválečném období chodili do nevěstinců nejen vyšetřovat zločiny, ale i na pravidelné kontroly.

Karel možná byl hoden pověsti svůdníka, která se s ním táhla, než mu Ludmilka „přistřihla křídla“, ale služeb místních děvčat nejspíš nevyužíval.

Prostituce byla v tom období součástí všech významnějších měst v Evropě. O personál nebyla nouze, a to především proto, že se do měst stěhovaly mladé ženy z venkova, aby si našly službu v některé z bohatších rodin, a řízením osudu tak občas končily u úplně jiné činnosti, než bylo vaření, uklízení a hlídání dětí v měšťanském domě.

V našich končinách byla prostituce tolerovaná zákonem z roku 1885, kdy to byla živnost. Ženy se musely dobrovolně podrobovat policejním kontrolám a dodržovat daná pravidla. Legální prostitutky měly zdravotní knížky a většinou pracovaly ve veřejných domech, kam se pánové chodily bavit a domlouvat obchody.

Záběr ze seriálu Četnické humoresky, Foto: © Česká televize 

T. G. Masaryk, který přednášel na univerzitě, nepovažoval prostituci za přirozené zlo ani sociální potřebu a šlo podle něj o špatnost, kterou je třeba potírat.

Po období rozkvětu se po 1. světové válce začala prostituce omezovat. Nebylo to kvůli morálce, ale protože se i přes lékařský dozor, začaly ve velké míře šířit pohlavní choroby.

Nevěstince sice přetrvávaly, ale postupem času byly stále více vytlačovány na okraj společnosti a navenek byly odsuzovány.

Obecně většina četníku prosazovala kontrolovanou prostituci v nevěstincích, než kdyby se úplně vymkla kontrole. Navíc existoval stále silný hlas, který prosazoval názor, že je mužský sexuální pud tak silný, že je uspokojování fyziologických potřeb muže nutně spjato s jeho zdravím. A bordel tak měl být místem, kde si muži bez počestných manželek, mohli tyto potřeby uspokojit. Byl však kladen důraz na zdravotní stav a plnoletost žen.

V seriálu je Karel sice v nevěstinci jako doma, ale jako vzdělaný muž určitě znal rizika takových radovánek a nejspíš se při těch kontrolách jen s děvčaty napil a zažertoval. Jeho argument, že tam chodí pracovně, by s přimhouřením oka mohl obstát.

 

Zdroj: 

Zdroj článku:
  • www.ct24.ceskatelevize.cz