Televizní hlasatelé: Zdena Vařechová to se svou angažovaností přeháněla, její kariéra skončila ještě před sametovou revolucí

Televizní hlasatelé: Zdena Vařechová to se svou angažovaností přeháněla, její kariéra skončila ještě před sametovou revolucí
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.
Televizní hlasatelé byli v Československé televizi od začátku vysílání. Denně prováděli diváky televizním programem a patřili už neodmyslitelně do vysílání. Tuto tradici, kterou se veřejnoprávní televize lišila od těch komerčních, nakonec Česká televize zrušila po Silvestru 2005.

Jejich chvilky mezi jednotlivými pořady nahradily upoutávky a reklamní spoty. O zrušení hlasatelů se uvažovalo několik let. Jedna z hlasatelek však ukončila své působení na televizních obrazovkách mnohem dříve. 

Zdena Vařechová byla mezi hlasateli legendou. Ne že by ostatní nebyli stejně dobří, ale Vařechová byla protežovaná režimem, protože se nijak netajila tím, že je ideou socialistického zřízení nadšená. Jenže se podbízela moc aktivně, její sebevědomí rostlo a na to doplatila. Její chování však zůstalo divákům skryto a byla považovaná za dokonalou hlasatelku, vždy perfektně učesanou a upravenou, s kultivovaným mluveným projevem s precizní dikcí. Pamětníci si ji budou určitě pamatovat.

Ostatní hlasatelé z ní měli trochu strach. Měla vliv a nad ostatní se povyšovala. Mohla snadno někoho z prestižního pracovního místa vyštvat, pokud by se jí znelíbil.

Kovaná komunistka

Svou kariéru si začala budovat v roce 1969, kdy ani televizi neminuly čistky a z obrazovek se začali vytrácet lidé, kteří neschvalovali okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Vařechová naopak udržovala nadstandardně dobré vztahy se stranickými funkcionáři a ochrannou ruku nad ní držel i tehdejší ředitel Československé televize Jan Zelenka. Byla oblíbenkyní prezidenta Gustava Husáka a ohlašovala jeho projevy a další televizní vystoupení. Pokud bylo třeba oznámit důležitou událost, vždy si dokázala prosadit, aby ji ohlásila sama. Dokonce měla právo vstoupit do vysílání i v době, kdy sloužil jiný hlasatel, a tu důležitou zprávu přednést. Objevila se také v pořadu Křeslo pro hosta, kam byli zváni lidé reprezentující tehdejší režim.

Manžel její nadšení režimem nesdílel

Pozice Vařechové byla natolik pevná, že ji neohrozil ani její manžel, herec a režisér Oldřich Vlček, který byl označený „nepřítelem státu“. Jako celá řada jiných umělců, vystoupil veřejně proti příjezdu sovětských tanků v roce 1968. Kvůli tomu dostal zákaz vykonávat svou profesi, a tak fungoval jako muž v domácnosti a pečoval o děti.

V roce 1988 dostala televizní hvězda padáka

Není přesně známo, čím si vyhazov zasloužila, ale zřejmě přecenila svůj vliv, a tak se ještě před revolucí s prestižním povoláním musela rozloučit. Bývalá hvězda televizní obrazovky zemřela v pouhých šedesáti letech, kdy už dávno upadla v zapomnění. Její muž ji přežil o dvacet let.

Zdroje článku: