Hříchy pro pátera Knoxe: Režisér Dušan Klein přinesl na televizní obrazovky detektivní seriál trochu jinak

Hříchy pro pátera Knoxe: Režisér Dušan Klein přinesl na televizní obrazovky detektivní seriál trochu jinak
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.
Šlo o ojedinělý experiment, kdy se v premiéře vysílaly díly v přímém přenosu. Ty byly spojené s interakcí diváků. Jeden ze šťastlivců, který byl vylosován, dostal malou epizodní roli v další epizodě. Ale diváky bavilo především potrénovat šedou kůru mozkovou a svůj postřeh a soustředění.

Desetidílný seriál byl natočen podle stejnojmenné knihy Josefa Škvoreckého. Ten ve svých detektivních příbězích vycházel z desatera pravidel správné detektivky, kterou sepsal Ronald Arbuthnott Knox, anglický kněz a spisovatel.

Zlata Adamovská
Zlata Adamovská | Zdroj: © Česká televize

Podle dotyčného Angličana musí každý dobrý detektivní příběh respektovat tato pravidla:

1. Zločinec je někdo, o němž je zmínka brzo na začátku příběhu.

2. Jsou zcela vyloučeny všechny nadpřirozené nebo nepřirozené faktory.

3. Je přípustná maximálně jedna tajná místnost nebo tajná chodba, a i ta je přípustná pouze tehdy, odehrává-li se děj ve stavbě, kde lze takové zařízení předpokládat.

4. Nesmí být použito žádného „dosud neobjeveného“ jedu ani přístrojů či metod, které vyžadují dlouhé vědecké vysvětlování na konci příběhu.

5. V příběhu nesmí vystupovat žádný Číňan. (Jen projev dobové averze proti nejčastější rekvizitě levných detektivek.)

6. K řešení nesmí detektivovi dopomoci náhoda, ani nesmí být veden nevysvětlitelnou intuicí.

7. Pachatelem nesmí být sám detektiv.

8. Detektiv nesmí odkrýt žádnou stopu, aniž ji hned neodhalí také čtenáři/divákovi (co ví on, víme také).

9. Duchem chudý detektivův přítel, jeho Watson, nesmí zatajit žádné myšlenky, které se mu honí v hlavě a musí mít inteligenci jen mírně podprůměrnou.

10. Nesmí se vyskytovat dvojčata nebo dvojníci.

V každé epizodě zhřešili proti jednomu z těchto pravidel a bylo na divákovi, aby odhalil proti kterému.

Na řadě je už osmá epizoda, kdy jedno náhodné setkání vyvolá u Simony (Helena Maciuchová) dávno zapomenutý zážitek z dětství. A ten rozhodně není příjemný. Motivem epizody je zločin spáchaný před desítkami let a touha pomsty, která visí ve vzduchu. Simoně StB na začátku padesátých let zavraždila rodiče. Za vraždu nikdo nenesl zodpovědnost a Simona krutý zážitek vytěsnila ze své paměti. To až do dne, kdy se potkala s bývalým příslušníkem StB (Antonín Švehlík).

Seriál si vysloužil i pokračování v roce 1995, kde těhotnou Zlatu Adamovskou v seriálu Hříchy pro diváky detektivek vystřídala Dagmar Havlová. Ta kvůli této roli odmítla nabídku na Marii Královou v seriálu Život na zámku.

Zdroje článku: