Celebrity pod lupou: Belmondo jako pasáček ovcí a ztracený případ v očích učitelů

Celebrity pod lupou: Belmondo jako pasáček ovcí a ztracený případ v očích učitelů
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.
Belmondo měl dobře nakročeno k tomu, aby se stal úspěšným boxerem, ale když mu lékaři diagnostikovali plicní slabost, jeho sen o boxerské kariéře se rozplynul. Rodiče si od lékařů vyslechli, že jediným spolehlivým lékem je čerstvý horský vzduch.

Mladý Belmondo se sice obával toho, co si počne daleko od boxu, fotbalu a přátel, ale jak se ukázalo, život v horské vesnici plný poflakování mu nebyl nepříjemný. Pásl ovce a po zbytek dne žil intenzivním společenským životem. Jak brzy zjistil, na vesnických poutích nebylo složité spřátelit se místními dívkami „krev a mlíko“, a především se zde zbavil zdí školních tříd, které ho tolik omezovaly.

Dokonce chvíli uvažoval, že by v horách mohl zůstat. Snil v klidu pod jasným nebem, položený v trávě vedle stáda ovcí nebo krav. Jenže ozývalo se i jeho druhé já, flamendr, který chtěl pít litry whisky, dopouštět se podfuků, hrát o velké peníze a oslňovat ženy.

Když napsal rodičům, zda by mu nepůjčili nějaké peníze, aby si mohl koupit statek a nějaké ovce, maminka se zhrozila, že se uprostřed hor zbláznil. Citlivými dopisy syna nenásilně přesvědčovala, že jeho domov je v Paříži.

On se jednoho dne do Paříže přece jen vydal. Chtěl se rozloučit s přáteli a připravit se na stěhování do hor. Nakonec to byly argumenty otce, které ho vrátily nohama na zem. Otec mu připomněl, kolik různých povolání už si vybral a jak rozdílné životní plány už měl.

A v ten moment mu to došlo. Je jen jedno povolání, které mu umožní splnit si všechny plány. Bude herec a komediant!

Vlastně to chtěl od pěti let, aniž by si to tak jasně uvědomil. Být hercem mu umožní stát se pasáčkem ovcí, flamendrem, válečným pilotem, sportovcem a neodolatelným bavičem. Dělat šaška pro něj bylo tak přirozené jako dýchat. Navíc to byl jediný způsob, jak zůstat v dětském světě a vyhnout se nudné dospělosti.

Jen netušil, jak se na jeho nové životní plány bude tvářit otec. Mít za syna herce pro něj bude možná stejně tak nepředstavitelné, jako mít potomka pasáčkem ovcí.

K jeho překvapení byl otec velice laskavý a řekl mu, že je přesvědčený o jeho prozíravosti a dobrém úsudku ohledně potíží spojených s hereckou profesí, kterým bude čelit.

Napůl zvíře převlečené za člověka

Oba rodiče ho vždy ve všem podporovali a do jej ničeho nenutili. Otec si však chtěl potvrdit, zda je pravda, co o jeho synovi tvrdí učitelé, když jej označují za nepolepšitelného idiota s mentální retardací a za napůl zvíře převlečené za člověka. Využil přátelství s inženýrem, který dělal testy IQ, a syna k němu vzal.

Zkouška spočívala v sadě otázek, které měly odhalit jeho psychologický profil, inteligenci a zaměření, kterým by se měl dále ubírat.

Jak popsal sám Belmondo, neměl v úmyslu se do takové šaškárny zapojit. Během testu ze sebe začal dělat tupce, jak nejlépe uměl, a tak inženýrovu zvědavost uspokojoval kupou vynalézavých nesmyslů.

Výsledek testu byl zdrcující a přítel byl velmi rozrušený, když otci oznamoval výsledky. Soucitně dodal, že by měl být mladík poslán do nejbližší psychiatrické léčebny na uzavřené oddělení.

Otec pochopil, že šlo o další lumpárnu. Také mu došlo, že to s tím synovým herectvím možná nemusí být tak špatný nápad.

Zdroje článku:
  • Mých tisíc životů, Belmondo, nakladatelství Práh, 2017, ISBN 978-80-7252-707-6,,
  • Autorský text