Ulice 4021

Ulice 4021
Jak tenká je hranice mezi účinnou pomocí a šikovnou manipulací s cílem mít naprostou moc nad tím, kdo je v nesnázích?

Luděk se tváří, že mu nejde o nic jiného než o Blančino dobro. Pomáhá jí, aby se zbavila závislosti na alkoholu, zároveň ale obratně přetrhává její vazby s ostatními, aby ji měl jen pro sebe.

Když to Blanka zjistí a vzbouří se, přijde z jeho strany tvrdý protiúder, který on sám nazve alkoholovou provokací… Co všechno jeho čin rozpoutá? Proč se začnou o Blanku strachovat i její nejbližší? Jakým peklem si všichni od té chvíle projdou?