Koronavirus - co byste měli vědět

Jaké jsou příznaky koronaviru - část druhá

Jaké jsou první příznaky koronaviru? Jak poznám, kdy se mám otestovat? Vše se vám pokusím zodpovědět.

Koronavirus - co byste měli vědět Další fotografie v galerii >

V první části jsme se zabývali tématikou původu a šíření koronaviru. Článek si můžete přečíst zde 1. ČÁST - CO JE KORONAVIRUS A ODKUD POCHÁZÍ.

Jak jsem již říkala, koronavirus se šíří nekotrolovatelně, lidé začínají panikařit a je tu řada nezodpovězených dotazů, které se vám pokusím v tom článku vysvětlit.


Koronavirus


 

DRUHÁ ČÁST - ZDRAVOTNÍ INFORMACE       

1. Jaké jsou příznaky infekce COVID-19
Virus může způsobit mírné příznaky podobné chřipce, jako například:

  • horečka
  • kašel
  • potíže s dýcháním
  • bolest svalů
  • únava

V závažnějších případech se rozvine těžká pneumonie, syndrom akutní dechové tísně, sepse a septický šok, který může vést k úmrtí. 

2. Jsou někteří lidé více ohroženi než jiní?
Obecně se u starších lidí a osob se základními zdravotními stavy (např. Hypertenze, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, chronické respirační onemocnění a rakovina) považuje za více ohrožené rozvinutí závažných symptomů.

3. Jsou také děti ohroženy infekcí?
Onemocnění u dětí se jeví jako relativně vzácné a mírné. Velká studie z Číny naznačila, že něco přes 2% případů bylo mladších 18 let. U méně než 3% z nich se vyvinulo závažné nebo kritické onemocnění.

4. A co těhotné ženy?
Existují omezené vědecké důkazy o závažnosti nemoci u těhotných žen po infekci COVID-19. Současné důkazy však naznačují, že závažnost nemoci těhotných žen po infekci COVID-19 je podobná závažnosti nemoci u těhotných dospělých COVID-19 a neexistují žádné údaje, které by naznačovaly, že infekce COVID-19 během těhotenství má negativní účinek. na plod. V současné době neexistuje důkaz o přenosu COVID-19 z matky na dítě během těhotenství. ECDC bude i nadále sledovat vznikající vědeckou literaturu k této otázce a navrhuje, aby všechny těhotné ženy dodržovaly stejná preventivní opatření při prevenci COVID-19, včetně pravidelného mytí rukou, vyhýbání se nemocným jednotlivcům a izolace v případě jakýchkoli příznaků , při telefonické konzultaci s poskytovatelem zdravotní péče.

5. Existuje léčba onemocnění COVID-19?
Neexistuje žádná specifická léčba tohoto onemocnění, takže poskytovatelé zdravotní péče léčí klinické příznaky (např. Horečka, potíže s dýcháním) pacientů. Podpůrná péče (např. Řízení tekutin, kyslíková terapie atd.) Může být vysoce účinná u pacientů se symptomy.

6. Kdy mám být testován na COVID-19?

Aktuální rady pro testování závisí na stadiu nákazy v zemi nebo oblasti, kde žijete. Země v celé EU / EHP se mohou nacházet v různých scénářích, dokonce i ve stejné zemi, a testovací přístupy se přizpůsobí situaci na vnitrostátní a místní úrovni.

Vnitrostátní orgány se mohou rozhodnout otestovat pouze podskupiny podezřelých případů na základě vnitrostátní testovací kapacity, dostupnosti nezbytného vybavení pro testování, úrovně přenosu COVID-19 do Společenství nebo jiných kritérií. Jako racionální přístup mohou vnitrostátní orgány zvážit stanovení priority testování v těchto skupinách:

  • hospitalizovaní pacienti se závažnými respiračními infekcemi;
  • případy s akutními respiračními infekcemi v nemocnicích nebo v zařízeních dlouhodobé péče;
  • pacienti s akutními respiračními infekcemi nebo chřipkovým onemocněním na některých ambulantních klinikách nebo v nemocnicích za účelem posouzení rozsahu virového oběhu v populaci;
  • starší lidé s chronickými onemocněními, jako jsou plíce, rakovina, srdeční selhání, cerebrovaskulární onemocnění, onemocnění ledvin, onemocnění jater, cukrovka a imunokompromitující stavy

7. Kde se mohu otestovat?
Pokud se cítíte nemocní s příznaky COVID-19 (jako je horečka, kašel, potíže s dýcháním, bolest svalů nebo únava), doporučujeme kontaktovat zdravotnické služby telefonicky nebo online. Pokud se váš poskytovatel zdravotní péče domnívá, že je potřeba laboratorní test na virus, který způsobuje COVID-19, bude vás informovat o postupu, který je třeba dodržovat, a poradí, kde a jak lze test provést.

Koronavirus - potřebné informace  

DOPORUČUJEME

Novinky